Wallspot

Branding, Naming, Disseny web, Il·lustració, Motion

Projecte de branding per a Wallspot, plataforma online que gestiona espais per artistes urbans arreu del món.

Wallspot es una eina mitjançant la qual un artista urbà pot reservar un mur per a realitzar una intervenció artística, ja sigui a la seva pròpia regió o a qualssevol altre país, sol·licitant un permís online.

Naming amb:

Jade De Robles
Wallspot
Wallspot
Wallspot
Wallspot
Wallspot
Wallspot
Wallspot
Wallspot
Wallspot
Wallspot
Wallspot
Wallspot
Wallspot
Wallspot
Wallspot
Wallspot
Wallspot
Wallspot
Wallspot
Wallspot
Wallspot
Wallspot
Wallspot