Nat

Nat

Senyalització del Museu Blau, seu principal del recent consorci d'entitats que formen el Nat, el Museu de Ciències Naturals de Barcelona. El briefing deia: "la senyalització no pot contenir volums i no ha de ser protagonista".

Nat
Nat
Nat
Nat
Nat
Nat
Nat
Nat
Nat
Nat
Nat
Nat
Nat
Nat
Nat