Il·lustracions HP

Il·lustració, Motion

HP tenia la necessitat d’il·lustrar una serie de vídeos explicatius sobre els nous protocols d’assistència a resellers.

Hem representat un problema tècnic com a un element circular transcorre entre els diferents personatges que participen a tots les nivells d’assistència tècnica.

Partint dels colors corporatius hem il·lustrat els personatges mitjançant un llenguatge geomètric adequat a l'entorn tecnològic del encàrrec.

Amb

Glassy Films
Il·lustracions HP
Il·lustracions HP
Il·lustracions HP
Il·lustracions HP
Il·lustracions HP
Il·lustracions HP
Il·lustracions HP
Il·lustracions HP
Il·lustracions HP
Il·lustracions HP
Il·lustracions HP

Il·lustracions HP

Il·lustració, Motion

Posteriorment, ens van encarregar il·lustrar els sistemes d’assistència per part del nou TDP, remot i presencial, mitjançant un sistema de diàlegs i avatars.

Utilitzant una paleta cromàtica mes amplia però mantenint sempre el ventall de blaus corporatius, vam il·lustrar les diferents escenes des de l’inici de l’incident tècnic fins que queda resolt per HP.

Amb

Glassy Films
Il·lustracions HP
Il·lustracions HP
Il·lustracions HP
Il·lustracions HP
Il·lustracions HP
Il·lustracions HP
Il·lustracions HP
Il·lustracions HP
Il·lustracions HP
Il·lustracions HP