Memoria Censores

Memoria Censores

Editorial

Memòria del "Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya" realitzada al 2010 i corresponent a l'exercici del 2009. La publicació representa cada capí­tol de la memòria amb una il·lustració del tangram. Guardonat als premis Laus 2011.

Memoria Censores
Memoria Censores
Memoria Censores
Memoria Censores
Memoria Censores
Memoria Censores
Memoria Censores
Memoria Censores