Linkin

Linkin

Branding, Disseny web

Redisseny d'identitat coporativa per a Linkin. Empresa de programació, marketing online, SEO i SEM. L'estructura de Linkin es basa en una xarxa de professionals conectats que colavoren per a afrontar i resoldre cada projecte sigui quin sigui el perfil profesional requerit. Com a principals cel·lules actives hi ha que destacar les seus de Londres, Zuric i la central a Barcelona.

Amb

Linkin
Linkin
Linkin
Linkin
Linkin
Linkin
Linkin
Linkin
Linkin
Linkin
Linkin